Celosvětově populární investiční koncept  SPAC  vstupuje  do střední Evropy

Wood SPAC One

Co je WOOD SPAC One?

Celosvětově populární koncept SPAC vstupuje do střední Evropy a přináší investorům unikátní příležitost podílet se na historicky prvním SPAC úpisu na Burze cenných papírů Praha (BCPP).

První SPAC ve střední Evropě ponese název WOOD SPAC One vstoupí na pražskou burzu během prvního pololetí 2022. Na jeho realizaci pracují zkušení odborníci z investiční skupiny WOOD & Company ve spolupráci s mezinárodní poradenskou společností Oaklins, která již několik SPAC transakcí realizovala.

Sponzoři

Ideální parametry cílové společnosti

Finančně zdravá a rostoucí společnost vedená schopným managementem

Finančně zdravá a rostoucí společnost vedená schopným managementem

Technologický sektor,<br />e-commerce, strojírenství

Technologický sektor,
e-commerce, strojírenství

Rozvojový kapitál na expanzi a růst

Rozvojový kapitál na expanzi a růst

Region CEE

Region CEE

Co je SPAC a jak funguje?

Společnost založená za účelem nákupu firem neboli SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je nástroj k rychlému uvedení společnosti na burzu. Jedná se o „prázdnou“ veřejně obchodovanou společnost. SPAC je proto často nazývám termínem „Blank Check Company“. Vydaním svých akcií získá taková společnost kapitál pro akvizici privátně vlastněné společnosti, kterou považuje za perspektivní.

Cílem WOOD SPAC One je získat významný minoritní podíl ve zdravé české nebo středoevropské společnosti střední velikosti, která má značný růstový potenciál a hledá kapitál na svůj další rozvoj.

Sponzoři
Chystá se první SPAC v regionu CEE: Cílíme na moderní sektory, říká Oliver Polyák z WOOD & Company

Indikativní harmonogram SPAC transakce

SPAC flow

Pro investory

 Unikátnost investiční příležitosti

Unikátnost investiční příležitosti

Unikátní příležitost investovat do zdravé středoevropské společnosti s růstovým potenciálem působící na atraktivním trhu.

 Likvidita

Likvidita

Investorské akcie a warranty budou od okamžiku SPAC IPO obchodovány každý pracovní den na trhu pražské burzy.

 Dostupnost investice

Dostupnost investice

Příležitost účastnit se investice typu „private equity“ v některém z moderních sektorů, jako např. technologie nebo e-commerce a to už od běžně dostupné investované částky.

 Limitované počáteční riziko

Limitované počáteční riziko

99 % objemu vložených prostředků od investorů je uschováno na vázaném účtu do okamžiku schválení akvizice.

 Atraktivní sektor

Atraktivní sektor

Preferovanými odvětvími, na které se WOOD SPAC One bude zaměřovat, jsou technologický sektor, e-commerce a strojírenství.

 Aktivní zapojení investorů

Aktivní zapojení investorů

Možnost aktivního zapojení investorů do procesu např. hlasováním o akvizici cílové společnosti.

 Projektový tým

Projektový tým

Příležitost koinvestovat společně s investičními profesionály z WOOD & Co., kteří zastřešují realizaci celého projektu. SPAC je připravován ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins, které již velice úspěšně realizovaly čtyři SPAC transakce v Nizozemsku a Itálii.

 Dodatečný výnos díky warrantům

Dodatečný výnos díky warrantům

Dynamická SPAC struktura zahrnující vedle akcií také warranty, které akcelerují výnos pro investory.

Časté otázky

Investice je vhodná pro investory se zkušenostmi, kteří hledají diverzifikaci svého portfolia a unikátní příležitosti na trhu typu “private equity” a to už od běžně dostupné investované částky, tj. 250 200 Kč. Díký své struktuře je investice do SPACu charakteristická možným vyšším výnosem a s ním související vyšší mírou rizika.

V souladu se specifiky SPAC investice, jako je například 2-letá lhůta pro nalezení cílové společnosti nebo podmínky konverze warrantů, je doporučený investiční horizont střednědobý 3 – 5 let.

Investice není vhodná pro krátkodobé investory.

To, zda investování do SPACu odpovídá vašemu investičnímu profilu, zjistíte vyplněním investičního dotazníku.

Primární úpis akcií WOOD SPAC One bude uskutečněn prostřednictvím WOOD & Company Financial Services, a.s.

Upisovací cena jedné Unit, která obsahuje 6 akcií a 6 warrantů, je stanovená na 600 Kč

Warranty jsou po realizaci akvizice a dosažení určitých cenových milníků konvertovány do dodatečných akcií

Při IPO není účtován žádný poplatek za nákup akcií

V případě, že investor nesouhlasil s akvizicí cílové společnosti, má nárok na odkup svých akcií ze strany SPACu.

Nad rámec podmínek odkupu mohou investoři prodávat, resp. nakupovat akcie SPACu na pražské burze v každý pracovní den za tržní cenu od okamžiku uvedení SPACu na trh

FAQ
Dokumenty ke stažení

Aktuality

Wood & Company

Sponzoři SPACu

Sponzory SPAC projektu jsou pánové Jan Sýkora, Vladimír Jaroš a Ľubomír Šoltýs, partneři WOOD & Company, významné finanční a investiční skupiny s předním postavením na středoevropském trhu. Skupina se zaměřuje na poskytování transakčního poradenství, poradenství v oblasti korporátních financí, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Byla založena v roce 1991 a má kanceláře v sedmi evropských městech včetně centrály v Praze a zkušeného oddělení investičního bankovnictví v Bratislavě.

WOOD & Company je členem několika významných burz ve světě a zároveň největším obchodníkem na Pražské burze cenných papírů. Ročně zobchoduje akcie v objemu 25 mld. eur, což potvrzuje silnou pozici společnosti na místních kapitálových trzích. Aktiva spravovaná skupinou přesahují hodnotu 1,5 mld. eur, a to v oblasti zdravotnického zboží, farmaceutického průmyslu, nakládání s odpady, nemovitostí a informačních technologií.

Projektový tým

WOOD & Company

Kontakty pro investory

Chcete do WOOD SPAC One investovat nebo zjistit více informací? Ozvěte se našemu obchodnímu týmu, který Vám se vším pomůže.

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.