Dnes se na Burze cenných papírů Praha začaly obchodovat akcie značky Footshop
1. 8. 2023  |  WOOD & Company
TISKOVÁ ZPRÁVA

Dnes se na Burze cenných papírů Praha začaly obchodovat akcie značky Footshop

Praha 1. 8. 2023 - Footshop dokončil prostřednictvím fúze s WOOD SPAC One svůj vstup na burzu a 1. 8. se stal veřejně obchodovatelnou společností. Slavnostní zvonění na burze proběhlo v dopoledních hodinách a úspěšně tak byla dokončena první transakce SPAC (Special Purpose Acquisition Company) ve střední Evropě.

Tato transakce a vstup na burzu umožní Footshopu další rozšíření byznysu v Evropě, posílení retailu v evropských metropolích a práci se svou komunitou. Od svého založení v roce 2012 v Praze společnost po 10 letech ušla cestu k obratům přes miliardu, z nichž 70 % tržeb tvoří právě zahraničí.

Footshop zároveň provozuje tři prémiové kamenné obchody v evropských hlavních městech – Praze, Budapešti a Bukurešti. V nejbližších dnech se otevře Footshop v centru Bratislavy. Díky svému zaměření na mladou streetwearovou komunitu se společnost stala partnerem světových značek jako Adidas, Nike, Converse či Vans pro distribuci jejich prémiových řad obuvi i oblečení.

Footshop vstupuje na burzu a jeho ocenění se od nynějška dozvíme každý den. Těším se na nový level podnikání a nové zkušenosti. Dedikuji svůj intelekt a energii na budování dlouhodobé hodnoty. Děkuji WOOD & Co. za realizaci této transakce právě s námi,” říká k milníku společnosti CEO FOOTSHOP, Peter Hajduček.

Jsem rád, že jsme první burzou v regionu, která se může pochlubit úspěšným listingem společnosti, která na trh vstoupila prostřednictvím SPACu. Pro zájemce o listing se tak otevírá další způsob, který lze při vstupu na trh využít. SPACy jsou podle mě jednou z mála inovací kapitálového trhu za poslední desetiletí a v USA měly trochu smůlu, že přišly v nevhodnou dobu přemrštěných valuací nových technologických firem. Věřím, že v Praze se pro tyto instrumenty otevírá nová doba. Díky WOOD & Company a hlavně Footshop za to, že se touto cestou vydali a pomohli tak cestu SPACu na tuzemském kapitálovém trhu prošlapat. Na trh se dostává firma, která má jasnou růstovou evropskou ambici a pevně věřím, že vstup na pražskou burzu Footshopu pomůže své plány splnit”, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Dnes dochází k ukončení procesu prvního zrychleného IPO formou SPACu na pražské burze. Z akcií WOOD SPAC One se stávají akcie společnosti FOOTSHOP. Jedná se o průkopnickou a náročnou transakci a jsme rádi, že se nám jí podařilo dotáhnout. Akciím FOOTSHOPu přejeme jen to nejlepší,” nastiňuje Oliver Polyák, manager investičního bankovnictví WOOD & Company a člen představenstva WOOD SPAC One.

Stručná historie transakce:

První kontakt ohledně transakce: 27. 9. 2022

Duben 2023: WOOD SPAC One učinil dohodu se stávajícími investory Footshopu na odkoupení až 49 % podílu společnosti.

Květen 2023: Valná hromada společnosti WOOD SPAC One proběhla 16. května 2023, kdy byla transakce schválena.

Červen 2023: Podpis transakce.

Za téměř poloviční podíl zaplatili noví akcionáři uskupení ve WOOD SPAC One celkem 445 milionů korun. Tento podíl nakonec získali namísto avizovaných 45 procent, a to díky tomu, že byla snížena hodnota společnosti (100procentní equity value) na úroveň 650 milionů korun a o 30 milionů korun navýšena suma, o kterou se bude posilovat kapitál cílové společnosti. Celkem 238 milionů korun půjde například na stavbu nových kamenných poboček po Evropě, expanzi na nové trhy, budování vlastní značky či optimalizaci kapitálové struktury. Zbylých 207 milionů korun si odnesou stávající akcionáři, kteří odprodali části svých podílů. I nadále však ve firmě zůstávají všichni.

Největším akcionářem je nově WOOD SPAC One. Zakladatel Peter Hajduček drží 33,1 procenta (před transakcí 62,76 procenta), crowdfundingová platforma Crowdberry má 7,2 procenta (předtím 7,86 procenta), investiční fond Kaya (dříve Enern) si ponechal 6,5 procenta (předtím 20,37 procenta) a andělský investor Marcel Vargaeštók zůstává se 4,7 procenta (předtím 9,01 procenta).

***

O WOOD & Company

WOOD & Company je významná finanční a investiční skupina s předním postavením na středoevropském trhu. Společnost vznikla v roce 1991 a má kanceláře v sedmi velkých evropských městech – Praze, Bratislavě, Varšavě, Miláně, Bukurešti, Dublinu a Londýně. Zaměřuje se na poskytování služeb v oblastech corporate finance a kapitálových trhů, obchodování s cennými papíry a správy majetku. Významnou součástí skupiny jsou realitní fondy a investiční online platforma Portu.

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.