Skupina Footshop zaznamenala za prvních 8 měsíců roku 2023 meziroční nárůst tržeb z hlavních prodejních kanálů o 16 %, spustila novou mobilní aplikaci a otevřela lukrativní prodejnu v Bratislavě.
19. 10. 2023  |  Footshop
TISKOVÁ ZPRÁVA

Skupina Footshop zaznamenala za prvních 8 měsíců roku 2023 meziroční nárůst tržeb z hlavních prodejních kanálů o 16 %, spustila novou mobilní aplikaci a otevřela lukrativní prodejnu v Bratislavě.

Praha 19.10.2023 - Celkové konsolidované tržby skupiny Footshop za prvních 8 měsíců roku 2023 dosáhly 650 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,4%. Největší podíl na tržbách (více než 80 %) měly online prodejní kanály a kamenné prodejny. Společně tržby z těchto prodejních kanálů rostly dvouciferným tempem, a to i přes meziroční pokles českého e-commerce trhu.

Největším problémem byl od začátku roku pokles tržeb z platformy Footshop Releases, který se však společnosti podařilo kompenzovat.

"Poté, co adidas ukončil spolupráci s Kanye Westem a ostatní značky nemají v našem segmentu tak populární produkty, jsme ztratili 20 milionů na marži. Aktivně pracujeme na náhradě. Postupně získáváme přístup k dalším značkám a kolekcím, které by mohly adidas Yeezy nahradit." vysvětluje Peter Hajduček, CEO společnosti Footshop, dopad této události.

Skupina Footshop výrazně zvýšila svůj provozní zisk měřený ukazatelem Adjusted EBITDA, a to meziročně o přibližně 14 milionů Kč z -1,4 milionu v roce 2022 na 12,4 milionů v roce 2023.

"Jsem šťastný, že se nám díky kombinaci růstu tržeb našeho core businessu o 16 % a přísnému řízení fixních nákladů podařilo nejen kompenzovat pokles marže z Releases, ale dokonce zvýšit Adjusted EBITDA o zhruba 14 milionů korun." okomentoval Peter Hajduček vývoj.

Získáním nového kapitálu hodlá společnost zahájit novou, významnou kapitolu své dvanáctileté historie. Část prostředků byla okamžitě použita na snížení finančních nákladů společnosti. Další prostředky byly použity na otevření nové kamenné prodejny v Bratislavě a na spuštění mobilní aplikace, která zákazníkům poskytne ještě lepší uživatelský komfort. Další využití nového kapitálu se však nejvíce projeví v následujícím období.

"V následujících měsících plánujeme otevřít vlajkovou prodejnu ve Varšavě a také prodejnu pro Queens v Praze. Zavádíme naši privátní značku, se kterou chceme v roce 2024 dosáhnout tržeb ve výši minimálně 15 milionů korun. Zároveň plánujeme přidat na web novou kategorii Active s hlavním zaměřením na běh a trail." představil Peter Hajduček  plány dalšího využití finančních prostředků.

Prezentace s podrobnými informacemi o výsledcích a plánech společnosti je k dispozici na následujícím odkazu: Výsledky skupiny Footshop za prvních 8 měsíců 2023 19.10.2023

Footshop je evropský maloobchodní prodejce prémiové streetwearové obuvi a oblečení, který založil v roce 2012 v Praze Peter Hajduček. Společnost prodává produkty online především v Evropě, ale její e-shop je dostupný celosvětově. Tržby za rok 2022 přesáhly 1 miliardu Kč, přičemž 70 % pochází ze zemí mimo Českou republiku. Footshop provozuje také čtyři prémiové kamenné prodejny v evropských metropolích - v Praze, Budapešti, Bukurešti a Bratislavě. Společnost se zaměřuje na mladou streetwearovou komunitu a spolupracuje s globálními značkami, jako jsou adidas, Nike, Converse a Vans, na distribuci jejich prémiových řad obuvi a oblečení. Je jedinou společností v regionu, která prodává některé z jejich produktových řad. Na několika trzích, včetně České republiky, je lídrem v segmentu prémiové streetwearové obuvi a oblečení. V roce 2021 Footshop koupil svého hlavního konkurenta v České republice, společnost Queens, pod jejíž značkou nadále provozuje e-shop.

Kontakt pro média: investor.relations@footshop.cz

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.