SPAC aneb Prázdná schránka na burze. K čemu je a proč by vás měla zajímat?
16. 3. 2022  |  Autor: Vojtěch Boháč
KOMENTÁŘ ANALYTIKA PRO FINMAG

SPAC aneb Prázdná schránka na burze. K čemu je a proč by vás měla zajímat?

Na Burze cenných papírů Praha se aktuálně realizuje úpis prvního SPAC ve střední a východní Evropě. Víte ale, co to vlastně je? Dnes se na tento způsob úpisu a investice podíváme blíž.

Zkratka SPAC pochází z anglického spojení Special Purpose Acquisition Company. Jedná se v podstatě o „prázdnou“ schránku, do níž byly vloženy finanční prostředky investorů, aby se spojila s jinou firmou, a pomohla jí tak vstoupit na burzu. Jinými slovy je to alternativa k tradičnímu primárnímu úpisu akcií (IPO).

V poslední době je navíc velmi využívaná. V letech 2020 i 2021 se například ve Spojených státech zalistovalo pomocí SPAC víc firem než přes tradiční proces IPO. A i když se dosud SPAC upisovaly hlavně v USA, několik desítek se jich realizovalo také v západní Evropě, především v Nizozemsku.

S prvním pražským úpisem přichází finanční skupina WOOD & Company. S akciemi prvního SPAC na pražské burze by se mělo začít obchodovat na regulovaném trhu Standard v průběhu dubna.

"Úspěšnost úpisu za pomocí SPAC silně závisí na týmu sponzora. Ten musí hlavně správně identifikovat cílovou firmu."

Co je to SPAC?

Základní princip úpisu pomocí SPAC je poměrně jednoduchý. Takzvaný sponzor, který je organizátorem procesu, vytvoří prázdnou firmu, do které vloží nejen své peníze, ale i ty, které vybere od zkušenějších investorů. Následně ji zalistuje na burze a vyhledá vhodnou cílovou společnost, se kterou se SPAC po souhlasu investorů spojí. Tím bude společnost uvedena na burzu a její akcie se stanou obchodovatelnými.

Hlavní výhoda tohoto způsobu vstupu na burzu pro cílovou firmu tkví především v tom, že je oproti standardnímu IPO rychlejší a jednodušší. Pro investory zas může SPAC být zajímavým produktem, kterým mohou doplnit své portfolio. Může nabízet slušné zisky, ale také ztráty. Právě proto je tento produkt považován za poměrně rizikový a doporučuje se hlavně zkušenějším investorům.

Úspěšnost úpisu za pomocí SPAC silně závisí na týmu sponzora. Ten musí, kromě získání kapitálu od investorů, správně identifikovat cílovou firmu. Pokud najde takovou, kterou trh pozitivně ocení, investor může realizovat zajímavé zisky. Může se ale také stát, že nově upsané akcie oslabí pod cenu nákupu cenných papírů původní „prázdné“ schránky a investoři se dostanou pod hodnotu své původní investice.

Ve hře je i možnost, že sponzor nenajde vhodnou firmu, anebo že investor v hlasování o spojení schránky s cílovou společností sloučení neschválí. V tom případě sponzor vyplatí peníze investorům zpět.

"Sponzoři prvního středoevropského SPAC věří, že se jim podaří najít vhodnou cílovou firmu, kterou trh příjme kladně."

První SPAC v Praze

SPAC ke vstupu na burzu vyžívá stále víc firem, z poslední doby například ta, která stojí za sociální sítí bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pomocí „prázdné“ schránky se na newyorskou burzu chystá vstoupit také společnost Allwyn Entertainment českého podnikatele Karla Komárka, která se dřív jmenovala Sazka Entertainment a v České republice vlastní sázkovou kancelář SAZKA.

Výjimečnost SPAC od WOOD & Company pak spočívá v tom, že bude upsán přímo na burze lokalizované v regionu střední a východní Evropy. Na jeho realizaci se podílí také mezinárodní poradenská firma Oaklins, která má s podobnými transakcemi předchozí zkušenosti. Založila například schránku, pomocí níž vstoupila na amsterdamskou burzu firma CM.COM zabývající se telekomunikačními technologiemi a cloudem. Oaklins spolupracovala také na čtyřech SPAC procesech na milánské burze.

Sponzoři prvního středoevropského SPAC věří, že se jim podaří najít vhodnou cílovou firmu, kterou trh příjme kladně. Zároveň chtějí nabídkou tohoto v České republice nového investičního nástroje ukázat, že je zdejší kapitálový trh na úpis této schránky připraven. A doufají, že se jim podaří pražskou burzu zatraktivnit poté, co ji několik titulů opustilo, nebo se opustit chystá.

Odkaz na celý článek
https://finmag.penize.cz/penize/432914-spac-aneb-prazdna-schranka-na-burze-k-cemu-je-a-proc-by-vas-mela-zajimat

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.