První český SPAC míří na pražskou burzu. Cílí na firmy z moderních sektorů
8. 2. 2022  |  Autor: Jaroslav Krejčí | Foto: ČTK
Rozhovor pro E15.cz

První český SPAC míří na pražskou burzu. Cílí na firmy z moderních sektorů

Na burzovním parketu v Praze se očekává velká premiéra. Vůbec poprvé v Česku a ve střední Evropě se uskuteční primární veřejná nabídka akcií „special purpose acquisition company“, zkráceně SPAC. Zvláště ve Spojených státech je to populární investiční vehikl. Minimální upisovací částku stanovila společností Wood & Co. na 250 tisíc korun.

Založení SPAC připravoval tým expertů finanční skupiny Wood & Co. ve spolupráci se zahraničními partnerskými kancelářemi z organizace Oaklins. Ta již úspěšně realizovala čtyři SPAC transakce v Nizozemsku a v Itálii.

Název vehiklu, jehož akcie budou nabízeny investorské veřejnosti a následně obchodovány na pražské burze, je Wood SPAC One. Výše úpisu, který bude probíhat do začátku dubna, může dosáhnout až jedné miliardy korun.

Společnosti typu SPAC představují speciální burzovní vehikl, který od investorů vybere peníze a ty obvykle do dvou let od svého vzniku použije na nákup podílu ve vybrané fungující firmě, která dosud nemá veřejně obchodované akcie. S tou se následně spojí a po dokončení transakce už se na burze obchoduje s akciemi koupeného podniku a pod jeho názvem.

„Máme zájem primárně o české společnosti, případně o středoevropské. Do SPAC se hodí firmy z moderních sektorů, ať už z e-commerce, či z technologií. Případně to může být i strojírenská firma, jelikož toto odvětví má v regionu velkou tradici,“ řekl deníku E15 manažer investičního bankovnictví ve Wood & Co. Oliver Polyak. „Naopak jsme vyloučili takzvané non-ESG firmy, jako jsou hazard nebo zbraně,“ dodal.

Důležitým faktorem při výběru cílové firmy, do níž Wood SPAC One investuje, bude stabilní management, aby byla zajištěna kontinuita. „Chceme, aby ve firmě zůstali zakladatelé či stávající akcionáři. Kapitál od SPAC by měl být rozvojový a sloužit na expanzi firmy. Není to primárně o exitu původních majitelů,“ poznamenal Polyak. Cílem Wood SPAC One je získat významný minoritní podíl.

Vytipovaná firma by podle Polyaka měla být zaběhnutá, finančně zdravá a s potenciálem pro další růst. „Může se jednat například o firmu, která je již v Česku etablovaná, ale chce expandovat geograficky. Předloni jsme na trh Start pražské burzy přivedli Pilulku a to byl podobný příběh. Byli silní v Česku, ale potřebovali kapitál na další expanzi,“ uvedl příklad.

„Věříme, že SPAC jako nový investiční instrument bude pro pražskou burzu pozitivním impulzem a povede k posílení obchodní aktivity a zvýšení atraktivity burzy pro investory,“ vyjádřil se k IPO premiérového SPAC Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

SPAC je podle expertů z Wood & Co. vhodnou příležitostí pro zkušenější investory, kteří hledají neotřelou příležitost na trhu private equity pro střednědobý horizont tří až pěti let. Navíc tím, že se s akciemi Wood SPAC One bude obchodovat na pražské burze, je pro investory zajištěna likvidita – akcie budou moci volně prodávat i nakupovat, stejně jako v případě ostatních zalistovaných titulů.

Pro firmy a jejich majitele je prodej podílu SPAC alternativou ke vstupu na burzu. Většina firem stále využívá tradiční způsob, tedy primární veřejnou nabídku IPO.

Poslední dva roky zažívají SPAC obrovský boom zejména v USA, kde však mají tradici od osmdesátých let. Loni 613 SPAC prodalo investorům akcie v rekordní hodnotě 162,5 miliardy dolarů, zatímco rok předtím to bylo 248 SPAC a 83,4 miliardy dolarů. Tímto způsobem se na burzu, tedy sloučením se SPAC, dostala například automobilka Lucid Motor, sázková kancelář DraftKings či finanční společnost Sofi.

Často tuto cestu na burzu volí mladší firmy se ztrátovým hospodařením. V posledních měsících se investoři od akcií rizikovějších burzovních nováčků a také SPAC odklonili. Jednotlivé tituly i fondy, které je drží, odepsaly od loňského jara desítky procent.

Vstup na newyorskou burzu prostřednictvím sloučení se SPAC nedávno oznámila sázková a loterijní skupina Allwyn Entertainment (dříve Sazka), která patří do skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka. Transakce s americkou SPAC Cohn Robbins Holdings Corp. založenou ekonomickým poradcem amerického exprezidenta Donalda Trumpa a investorem Cliftonem S. Robbinsem by měla být dokončena v letošním prvním pololetí. Na rozdíl od mnoha jiných titulů je však Allwyn zavedená firma se ziskovým hospodařením.

Majitelé firem, kteří pro uvedení akcií na burzu zvolí sloučení se SPAC oproti klasickému IPO, získají několik výhod. „První je jistota dokončení. V případě SPAC není firma vystavená momentálnímu tržnímu sentimentu, protože v momentě jednání jsou již peníze od investorů ve SPAC připravené,“ řekl Polyak.

„Zároveň je tam časová úspora, protože jak upsání prostředků od investorů, tak proces uvedení SPAC na burzu již proběhl,“ uvedl další důvod s tím, že proces je pro cílovou firmu rychlejší a méně riskantní. Za důležitý aspekt pak považuje i to, že na rozdíl od IPO jsou jednání se SPAC důvěrná, nikdo o nich neví. Je tak omezeno nežádoucí reputační riziko v případě, že se strany nedohodnou.

Co je SPAC

Tento speciální burzovní vehikl vybere od investorů peníze, které obvykle do dvou let od vzniku použije na nákup podílu ve vybrané fungující firmě, jež nemá veřejně obchodované akcie. S tou se pak sloučí, takže po dokončení transakce se už na burze obchoduje s akciemi koupeného podniku a pod jeho názvem.

Odkaz na celý článek
https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/prvni-cesky-spac-miri-na-prazskou-burzu-cili-na-firmy-z-modernich-sektoru-1387494

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.