Ísť na trh s prvým SPAC-om v strednej Európe si vyžaduje veľkú dávku odvahy
17. 9. 2021  |  Autor: finweb
Rozhovor spolumajitele WOOD & Company pro finweb

Ísť na trh s prvým SPAC-om v strednej Európe si vyžaduje veľkú dávku odvahy

Investičná skupina WOOD & Company plánuje počas jesene uviesť na pražskú burzu prvý SPAC v strednej Európe. Jej spolumajiteľ Ľubomír Šoltýs pre HN vysvetlil, ktoré firmy môžu z konceptu vyťažiť najviac, no reagoval aj na kritiku, ktorou ho častujú finanční mágovia.

Môžete na úvod jasne vysvetliť, čo je SPAC?

Je to prázdna firma, ktorá na začiatku nemá nič, iba cash od investorov. Napríklad keď máme 20-miliónový SPAC, znamená to, že sa v IPO upísali akcie za 20 miliónov eur a SPAC je takto zalistovaný na burze. Suma následne slúži na to, aby tím investorov našiel ideálny akvizičný cieľ, ktorý kúpi. Môže ísť napríklad o spoločnosť, ktorú oceníme na 30 miliónov eur. Keď sa obe tieto firmy spoja, zrazu máme 50-miliónovú firmu, ktorá sa dostáva na burzu.

Automaticky?

SPAC bol hneď po svojom vzniku listovaný na burze a nová firma s ním splynie do jednej entity. Takže áno, automaticky sa stáva obchodovanou na burze.

Ako sa po akvizícii vyvíja vzťah medzi týmito dvoma firmami?

Obe mali stopercentných akcionárov. Keďže ich fúziou vznikne jedna firma, tak v našom modelovom príklade budú mať akcionári z pôvodnej firmy trojpätinový podiel a tí zo SPAC budú mať dve pätiny. Samozrejme, to v prípade, že v procese fúzie nedôjde aj k nejakému čiastočnému vyplateniu pôvodných akcionárov.

Nebolo by pre firmu jednoduchšie ísť na burzu cez klasické IPO?

Cieľom celého procesu je urýchliť a zjednodušiť proces listovania na burze. Pri klasickom IPO je proces časovo, finančne aj regulatórne náročný a firmy, ktoré tam chcú ísť, musia byť v istom štádiu vývoja. Tie, ktoré si nemôžu dovoliť uskutočniť klasické IPO, alebo tie, ktoré to chcú urobiť rýchlejšie, majú alternatívne formy financovania. Keď odhliadneme od klasického bankového a bavíme sa o vlastnom kapitále, asi najtradičnejší a najštandardnejší spôsob by bol private equity. No ten má zase svoje výhody a nevýhody. Investiční bankári preto vymysleli niečo medzi tým. Pre firmy, ktoré nespadajú ani do jednej kategórie a hľadajú kapitál, je práve toto cesta, ako sa dostať na burzu rýchlo, relatívne lacno a za zmysluplných podmienok.

Vaša spoločnosť sa uvedením WOOD SPAC One na pražskú burzu stane priekopníkom v strednej Európe. Legislatíva teda doteraz pojem ani len nepoznala. Pomáha vám niekto so vstupom?

Wood & Company je členom medzinárodnej siete Oaklins, ktorá je skúseným poradcom v oblasti akvizícií so zameraním na stredne veľké spoločnosti a má špecializované tímy vo viac ako 45 krajinách. Vďaka nej v každej z krajín, kde Wood & Company nepôsobí, sú členovia, s ktorými spolupracujeme. Talianski a holandskí kolegovia majú za sebou už viacero pomerne úspešných SPAC-ov, takže nám radili predovšetkým v oblasti regulatórneho nastavenia. To znamená, že pôrodné bolesti, ktoré sprevádzajú každý nový projekt, sme sa snažili minimalizovať aj tým, že sme si zobrali „babice“, ktoré to už zažili. Budú nám aj naďalej nápomocné.

Nemáte strach z neúspechu?

Neúspech si nepripúšťame. No je pravda, že ideme prvýkrát s niečím takýmto na trh, nikto o tom nič nevie, a v tejto časti sveta je to neodskúšané. Staviame na tom, že WOOD & Company je najväčší obchodník s cennými papiermi v strednej Európe, tak kto by sa o to mal pokúsiť, ak nie my?

Myslíte si, že váš vstup odštartuje „boom“ aj v strednej Európe?

Je to možné. Napríklad v Poľsku je na to veľmi veľký potenciál. Takže keď sa to podarí, bude to fajn, pretože sme rozhýbali niečo nové.

V akej fáze je spustenie projektu?

Aktuálne proces prechádzame s regulátorom, čo je v tomto prípade Česká národná banka. Keďže, ako sme už spomenuli, ide o historicky prvý SPAC v regióne, musíme vyriešiť kopu legislatívnych náležitostí. No proces trvá už pár mesiacov a nadšenie je všeobecné, teda aj zo strany regulátora a burzy.

Odkaz na celý článek
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/9272218-spolumajitel-wood-company-ist-na-trh-s-prvym-spac-om-v-strednej-europe-si-vyzaduje-velku-davku-odvahy

Chcete být součástí prvního SPACu ve střední Evropě?

Wood

Kontaktujte nás

Souhlasím s tím, že mě prostřednictvím uvedených kontaktů oslovíte s dalšími informacemi o SPACu. Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odeslat
Děkujeme, formulář byl odeslán.
Formulář se nepodařilo odeslat.
Tyto stránky jsou chráněny reCAPTCHA a společností Google a platí Pravidla ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky..

Důležité informace

Přečtěte si prosím pozorně následující důležité informace týkající se pokynů pro přístup na tyto webové stránky a používání materiálů a informací na nich obsažených. Zákony některých zemí mimo Českou republiku mohou omezovat přístup k informacím obsaženým na těchto webových stránkách. Upozorňujeme, že níže uvedené informace mohou být průběžně měněny nebo aktualizovány. Z tohoto důvodu byste si je měli před každým přístupem k materiálům na těchto webových stránkách zkontrolovat.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že jste si tyto důležité informace přečetli, rozumíte jim a jste si plně vědomi jejich důležitosti.

INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK JSOU URČENY VÝHRADNĚ OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU REZIDENTY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY, JAPONSKA, HONGKONGU, NOVÉHO ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKA NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KTERÉ SE FYZICKY NENACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ, JAPONSKU, HONGKONGU, NOVÉM ZÉLANDU, SINGAPURU, ŠVÝCARSKU NEBO JIHOAFRICKÉ REPUBLICE. TYTO INFORMACE NEPŘEDSTAVUJÍ NABÍDKU ANI VÝZVU KE KOUPI CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI WOOD SPAC ONE A.S. (DÁLE JEN “SPOLEČNOST“) VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANI V ŽÁDNÉ JINÉ ZEMI, KDE TAKOVÁ NABÍDKA NEBO VÝZVA NENÍ POVOLENA, ANI ŽÁDNÉ OSOBĚ, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. POTENCIÁLNÍ UŽIVATELÉ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU POVINNI SE S TAKOVÝMI OMEZENÍMI SEZNÁMIT A DODRŽOVAT JE.

Emitent cenných papírů uvedených v informacích přístupných prostřednictvím těchto webových stránek nezaregistroval a nemá v úmyslu registrovat žádnou část nabídky na základě zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech USA“) ani provádět nabídku nebo prodej jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech amerických. Ve Spojených státech amerických nedojde k veřejné nabídce žádných cenných papírů. Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek jsou distribuovány mimo území Spojených států amerických v souladu s Nařízením S podle Zákona o cenných papírech USA.

Informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nesmějí být zveřejňovány, distribuovány ani jinak předávány, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo osobám z USA (jak je definováno v nařízení S Zákona o cenných papírech USA) nebo na území nebo do území Austrálie, Kanady, Japonska, Hongkongu, Nového Zélandu, Singapuru, Švýcarska, Jihoafrické republiky nebo v jakékoli jiné zemi, kde by šíření tohoto materiálu bylo v rozporu s platnými zákony nebo předpisy nebo by vyžadovalo jakoukoli registraci nebo licenci v dané zemi. Nedodržení tohoto požadavku může mít za následek porušení Zákona o cenných papírech USA nebo jiných platných zákonů o cenných papírech.

V jakémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru mimo Českou republiku, v němž platí nařízení (EU) 2017/1129 (dále jen “Nařízení o prospektu”) jsou informace přístupné na těchto internetových stránkách určeny pouze kvalifikovaným investorům v tomto členském státě ve smyslu čl. 2 písm. e) Nařízení o prospektu.

Ve Spojeném království jsou informace přístupné prostřednictvím těchto webových stránek určeny pouze kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušných právních předpisů Spojeného království, kteří navíc:

  1. mají odborné zkušenosti v investičních záležitostech ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení 2005 dle zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) v platném znění (dále jen “Nařízení”), nebo (ii) se na ně vztahuje čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení, nebo (iii) jimž mohou být tyto dokumenty nebo materiály zákonně sděleny.
  2. Materiály, ke kterým získáte přístup, nepředstavují investiční doporučení ve smyslu nařízení o zneužívání trhu (nařízení (EU) č. 596/2014) a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení o zneužívání trhu, pokud jde o regulační technické normy pro technická opatření pro objektivní prezentaci investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategii a pro zveřejňování zvláštních zájmů nebo náznaků střetu zájmů.

Veřejná nabídka cenných papírů společnosti v České republice (dále jen “Nabídka”) uvedená v materiálech, ke kterým získáte přístup, bude probíhat na základě prospektu, který byl zveřejněn po jeho schválení Českou národní bankou (dále jen “CNB”) a který je jediným právně závazným nabídkovým dokumentem obsahujícím informace o společnosti a cenných papírech nabízených společností a přijetí ke kótování na regulovaném trhu provozovaném Burzou cenných papírů Praha.

Prospekt ani cenné papíry Společnosti, na které se vztahuje, nepodléhají registraci, schválení nebo oznámení v žádné zemi mimo Českou republiku, zejména podle Nařízení o prospektu nebo Zákona o cenných papírech USA, a nesmí být nabízeny nebo prodávány mimo Českou republiku (včetně jiných zemí Evropské unie a Spojených států amerických), jedině že by v dané zemi mohla být taková nabídka nebo prodej provedena v souladu s právními předpisy bez nutnosti splnění dalších právních požadavků ze strany Společnosti, prodávajících akcionářů nebo jejich poradců.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT“, prohlašujete, že:

  1. se nenacházíte ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo Jihoafrické republice nebo v jakékoli jiné zemi, ve které je přenos materiálů, ke kterým získáte přístup, neoprávněný; a
  2. souhlasíte s tím, že nebudete přeposílat ani jinak předávat žádné informace nalezené na těchto stránkách žádné osobě nacházející se ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup, nebo na publikace distribuované ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Jihoafrické republice, Hongkongu, na Novém Zélandu, v Singapuru, Švýcarsku nebo jakékoli jiné zemi, ve které není povolen přenos materiálu, ke kterému získáte přístup.

Kliknutím na tlačítko “POKRAČOVAT” prohlašujete, že:

  • máte bydliště nebo se nacházíte v České republice; nebo
  • jste rezidentem nebo se nacházíte v členském státě Evropského hospodářského prostoru, ve kterém platí Nařízení o prospektu, a jste kvalifikovaným investorem ve smyslu č. 2 písm. e) Nařízení o prospektu; nebo
  • nemáte bydliště nebo se nacházíte mimo Spojené státy americké, Austrálii, Kanadu, Japonsko, Hongkong, Nový Zéland, Singapur, Švýcarsko, Jihoafrickou republiku, Spojené království nebo členský stát Evropského hospodářského prostoru a jste oprávněni podle platných zákonů o cenných papírech a dalších zákonů vaší země přistupovat k těmto materiálům bez splnění dalších právních požadavků.

Používáte zastaralý prohlížeč. Můžete si jej aktualizovat na této stránce.